Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε το εξής δελτίο Τύπου:

Θέμα: «Διαδικτυακή Πύλη **Η Ευρώπη σου** – Σημαντικές πληροφορίες για τους Ευρωπαίους πολίτες»

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μας και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουμε τη δυνατότητα να πληροφορηθούμε από τη νέα Διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» .

Στην εν λόγω πύλη θα παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποτελεί τον επίσημο φορέα συγκέντρωσης και διαχείρισης του πληροφοριακού υλικού για την πύλη στη χώρα μας και την περίοδο αυτή πραγματοποιεί καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς.

To banner θα παραπέμπει στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

Από το Γραφείο Τύπου του Βουλευτή ΝΔ Νομού Δωδεκανήσου εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Φεβρουαρίου 2019

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Οι ασφαλισμένοι Καρπάθου και Κάσου είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν στη Ρόδο για να εξυπηρετηθούν. Να δημιουργηθεί Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο»

Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του νησιού, αλλά και της Κάσου, και να μην είναι υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν στη Ρόδο, ζητά ο Μάνος Κόνσολας με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Μάνος Κόνσολας θεωρεί ότι το νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ αγνόησε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κάρπαθο.

Στο νησί υπάρχει το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου, όμως, οι αρμοδιότητες έχουν συρρικνωθεί σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουν, πλέον, μια απλή διεκπεραίωση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους σε όλο το εύρος των αναγκών τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και ταλαιπωρία.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι στην Κάρπαθο δεν υπάρχουν γραφεία των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών οργανισμών, παρά μόνο ανταποκριτές ΟΓΑ με περιορισμένη πρόσβαση στο ιστορικό των ασφαλισμένων.

Και στα δύο νησιά, στην Κάρπαθο και στην Κάσο, υπάρχουν 1.100 επιχειρήσεις με 3500 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ενώ υπάρχουν και συνταξιούχοι εξωτερικού, που θα πρέπει να μεταβαίνουν στη Ρόδο.

«Ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις της Καρπάθου και της Κάσου και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν στη Ρόδο, είναι η δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο.¨

Με δεδομένο ότι έχει συσταθεί Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ικαρία, στη Λέρο, στην Σκιάθο και στη Σκόπελο, επιβάλλεται να συσταθεί και στην Κάρπαθο, αφού η μετακίνηση των πολιτών στη Ρόδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν, συνδέεται με ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, ενώ δεν υπάρχει και η δυνατότητα της αυθημερόν επιστροφής», τονίζει ο Μάνος Κόνσολας.

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

Αρ.Πρ.: 5102/29.1.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Προς

Κυρία Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο για να μην είναι αναγκασμένοι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου να μετακινούνται στη Ρόδο»

Κυρία Υπουργέ,

Η μόνιμη παθογένεια της Πολιτείας που νομοθετεί ή εκδίδει αποφάσεις χωρίς να υπολογίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις νησιωτικές περιοχές, επιβεβαιώθηκε με το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην Κάρπαθο και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Στην Κάρπαθο υπάρχει το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου, όμως, οι αρμοδιότητες έχουν συρρικνωθεί σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ουσιαστικά, τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης κάνουν, πλέον, μια απλή διεκπεραίωση, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους σε όλο το εύρος των αναγκών τους.

Στο εξής, Τα Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους στην Τοπική Διεύθυνση για τη χορήγηση συντάξεων και παροχών.

β. Παραλαβή και διαβίβαση στην Τοπική Διεύθυνση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και γενικά κάθε ενδίκου μέσου.

γ. Χειρισμός του Μητρώου Ασφαλισμένων, του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων και του Μητρώου Συνταξιούχων, καθώς και των λοιπών εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΦΚΑ.

δ. Πληροφόρηση των συναλλασσομένων καθώς και η επιμέλεια για την ύπαρξη ενημερωτικού υλικού.

ε. Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείων, η διακίνηση της αλληλογραφίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου για να εξυπηρετηθούν θα πρέπει να μεταβούν στη Ρόδο, με ό, τι αυτό σημαίνει σε κόστος και ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζω ότι στην Κάρπαθο δεν υπάρχουν γραφεία των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών οργανισμών, παρά μόνο ανταποκριτές ΟΓΑ με περιορισμένη πρόσβαση στο ιστορικό των ασφαλισμένων.

Και στα δύο νησιά, στην Κάρπαθο και στην Κάσο, υπάρχουν 1.100 επιχειρήσεις με 3.500 άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, ενώ υπάρχουν και συνταξιούχοι εξωτερικού.

Ο μόνος τρόπος για να εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις της Καρπάθου και της Κάσου και να μην χρειάζεται να μετακινηθούν στη Ρόδο, είναι η δημιουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο.

Με δεδομένο ότι έχει συσταθεί Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ικαρία, στη Λέρο, στη Σκιάθο και στη Σκόπελο, επιβάλλεται να συσταθεί και στην Κάρπαθο, αφού η μετακίνηση των πολιτών στη Ρόδο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, συνδέεται με ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, ενώ δεν υπάρχει και η δυνατότητα της αυθημερόν επιστροφής.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:

 1. Εάν προτίθεται να συστήσει Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Κάρπαθο, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου και να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν στη Ρόδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην κοπή της Βασιλόπιτας της  Ομοσπονδίας μας,  που θα γίνει στον Πειραϊκό Σύνδεσμο (Καραϊσκου 112, Πλ. Κοραή) 

το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στις 7 το απόγευμα

Τιμή συμμετοχής: 10€

Τα έσοδα θα διατεθούν στη Δωδεκανησιακή Μέλισσα για τις υποτροφίες που προσφέρει στους νέους μας και στο Σύλλογο Γονέων – Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών  του θεραπευτηρίου Χ.Π.Π. Ρόδου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και των ατόμων με νοητική στέρηση «Η ΣΤΟΡΓΗ»

Για να κατεβάσετε το δελτίο Τύπου του Επαρχείου Καρπάθου-Κάσου πατήστε εδώ ΔΕ ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟ

Θέμα: Έκθεση 30 Εικαστικών: «ΑγκαλιάΖΩ την Τέχνη»

Για άλλη μία φορά οι τρεις Εικαστικοί καλλιτέχνες, Ανεζίρης Παναγιώτης, Τζώρτζος Σταύρος, και Χατζηδάκη Πόπη, διοργανώνουν μια έκθεση για Προσφορά στον Συνάνθρωπο.

Μετά από τις δύο μεγάλες πετυχημένες διοργανώσεις όπου συγκέντρωσαν έργα από 160 Καλλιτέχνες για το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» το 2016 και για το νοσοκομείο «Μεταξά» το 2017, στις 4 Φεβρουαρίου 2019 θα παρουσιάσουν έργα 30 Εικαστικών με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ».

Έργα αυθεντικά και Υπογεγραμμένα, Ζωγραφική, Γλυπτική, Μικτή Τεχνική, Φωτογραφίες, Εικαστικό Κόσμημα, σας περιμένουν να επιλέξετε αυτά που σας ικανοποιούν και να ενισχύσετε κι εσείς τον Όμιλο ΑγκαλιάΖΩ που με τις δράσεις του, υποστηρίζει, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους Ανθρώπους με Καρκίνο, τους συγγενείς τους και το ευρύ κοινό!

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολιτισμού της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά «Γιάννης Χατζημανωλάκης» (Κολοκοτρώνη 75, Πειραιάς) από 4 έως 10 Φεβρουαρίου 2019

Τα εγκαίνια θα κάνει ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στις 19.00.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Ανεζίρης Παναγιώτης

Γεωργαρίου Πέτρος

Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος

GranitArt

Δασκαλάκης Ευάγγελος

Δημητράκης Γιάννης

Δρακοπούλου Σάρδη Αφροδίτη

Μαντούδη Αναστασία

Μελά Κέλη

Μιλίτσα

Μιναριτζόγλου Μιχάλης

Μπαράκου Νάντια

Μπάρδης Γιάννης

Μπουζάκη Μαίρη

Μπουρλά Αννα

Ντίζος Χριστόφορος

Παππά Φωτεινή

Παπαμιχαήλ Μαρία

Πετρίδης Χρήστος

Πέτρου Γιάννης

Σακελλαρίδη Κατερίνα

Σάρδης Γεώργιος

Τασσοπούλου Μαρία

Τζέη Αθηνά

Τζώρτζου Αννα

Τζώρτζος Σταύρος

Φουντής Κωσταντίνος

Χατζηδάκη Πόπη

Οι καλλιτέχνες δείχνουν για μία ακόμη φορά την ευαισθησία τους και την ανάγκη τους για ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον συνάνθρωπο!
Σας περιμένουμε να ενισχύσετε την ευγενική αυτή χειρονομία!

Διοργάνωση:

Ανεζίρης Παναγιώτης 6932480128

Τζώρτζος Σταύρος  6973358782

Χατζηδάκη Πόπη 6972267033

 

Λίγα λόγια για το ΑγκαλιάΖΩ

Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου
Λεωσθένους 21-23, Πειραιάς, Τ.Κ. 18536
Τηλ.: 210 4181641, Fax: 210 4535343
oekk@otenet.gr

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 1976 με έδρα τον Πειραιά. Στα 42 χρόνια δράσης και προσφοράς, ο Όμιλος ΑγκαλιάΖΩ στηρίζει τους ασθενείς με καρκίνο. Ο ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα αιρετά μέλη του οποίου είτε έχουν ασθενήσει από τον καρκίνο είτε έχουν εμπειρία στην ασθένεια ως συγγενείς ασθενών.

Ο Όμιλος σήμερα αποτελείται από 400 μέλη και 67 ενεργούς εθελοντές. Παράλληλα, για την επίτευξη του έργου του, υποστηρίζεται από επαγγελματίες στους τομείς της επικοινωνίας, της ψυχολογικής υποστήριξης, της διαχείρισης των λογιστικών και οικονομικών ζητημάτων, καθώς και της γραμματειακής υποστήριξης.

Επιπλέον, συνεργάζεται με έμπειρους και καταξιωμένους Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων του αντικαρκινικού χώρου, οι οποίοι συνιστούν την Επιστημονική Επιτροπή του Ομίλου.

 

Δράσεις ΑγκαλιάΖΩ:

 • Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής και Οικονομικής Στήριξης
 • Προγράμματα Ενημέρωσης για Πρόληψη- Έγκαιρη Διάγνωση
 • Ενδονοσοκομειακά Προγράμματα
 • Προγράμματα Συνηγορίας και Διεκδίκησης Δικαιωμάτων
 • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Εθελοντών

Πόπη Χατζηδάκη

Το ΔΣ του Ομίλου Καρπαθίων Νέων σας προσκαλεί στην παράσταση «Οι Μάγισσες της Σμύρνης» την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:30 στο θέατρο Παλλάς (οδός Βουκουρεστίου). Μια μαγευτική παράσταση από την οποία δεν θα μπορούσε να λείπει και ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Μανώλης Γεραπετρίτης με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα όπως Σμαράγδα Καρύδη, Μαρία Καβογιάννη, Μέμος Μπεγνής, Μελέτης Ηλίας και Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Υπόθεση: Σμύρνη, 1887. Η Κατίνα είναι μια φτωχή, έξυπνη κι αδίστακτη Σμυρνιά. Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα καλύτερο από τον άλλον, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά σε κοινωνική τάξη, η Κατίνα ανακατεύεται στις δουλειές τους και κουμαντάρει άξια τα εμπόρια, τις μπάνκες, τα καπνά, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα σκονισμένο μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση να ενημερώσουν ένα από τα μέλη του ΔΣ ή την σελίδα του Ομίλου μας και να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό μέχρι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019.
Τιμή:16€.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ερρίκος Γιαλλουράκης: 6979881887
Γιώργος Νοταράς: 6980082317
Μαρία Καραξή: 6970638184
Δημήτρης Παναγιώτου: 6988710789

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υψηλάντου 143-145, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΗΛ, 6981156333

Email: yianfrag@otenet.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερωτική συνάντηση στη 2η ΥΠΕ

Την 21/1/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη 2η ΥΠΕ,  παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Δ. Γάκη, του προέδρου και των αντιπροέδρων της Ομοσπονδίας μας κκ. Ι. Φραγκούλη, Κ. Βουρεξάκη και Ι. Καραϊτιανού, της διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ κας Ο. Ιορδανίδου, του υποδιοικητή κ. Γ. Αντύπα και της Καλύμνιας δημοσιογράφου κας Ματούλας Παντελάκη.

Είχε προηγηθεί η αποστολή  προς τη 2η ΥΠΕ υπομνήματος της Ομοσπονδίας μας  με αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε νησί ξεχωριστά καθώς και του από 21/1/2/2018 Υπομνήματος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.

Συζητήσαμε θέματα  Υγείας, που αφορούν κυρίως σε μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα:

 • Για την προμήθεια νέων ασθενοφόρων καθώς και για τα μαθήματα πρώτων βοηθειών σε οδηγούς ασθενοφόρων, αρμόδιος φορέας είναι το ΕΚΑΒ, στον οποίο θα υποβληθούν σχετικά αιτήματα.
 • Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα ΠΠΙ , θα υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, όπως για παράδειγμα τα μηχανήματα για την ψηφιοποίηση του ακτινολογικού εργαστηρίου των ΠΠΙ Κάσου, Λειψών, Μεγίστης και Σύμης.
 • Προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού στα ΠΠΙ και Κ.Υ., για την πρόσληψη μονίμων γίνονται προκηρύξεις για συγκεκριμένες θέσεις, ενώ για την πρόσληψη επικουρικών, δεν χρειάζεται να υπάρχει κενή θέση, αρκεί μια αίτηση προς τη 2η ΥΠΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μικρότερο του ενός μήνα, γίνεται η πρόληψη.
 • Προκειμένου να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ΠΠΙ και Κ.Υ., οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα της 2ης ΥΠΕ, που είναι διαθέσιμη περίπου μια φορά το χρόνο.  Όσοι ενδιαφερόμενοι σήμερα, δεν έχουν υποβάλει δήλωση, θα πρέπει να περιμένουν περίπου ένα χρόνο. Εκτός από την εν λόγω πλατφόρμα, σχετικές προσλήψεις έχουν γίνει μέσω ΟΑΕΔ για ένα χρόνο.
 • Για το Νοσοκομείο της Καρπάθου, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες μέχρι να παραδοθεί το κτήριο από τον εργολάβο του έργου και να εγκριθεί το Οργανόγραμμα και ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι το Νοσοκομείο θα λειτουργήσει μέσα στο 2019.
 • Για το Κ.Υ. Αντιμάχειας Κω το οποίο σήμερα λειτουργεί μόνο με ένα γιατρό και χωρίς αξιοποίηση του εξοπλισμού του, θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη στήριξη από την τοπική κοινωνία, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.     

Ακολούθησε μια αναλυτική συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Ρόδου. Κατά γενική ομολογία ήταν μια χρήσιμη και όχι απλά τυπική συνάντηση, η οποία ξεπέρασε τις τρεις ώρες σε διάρκεια και θα υπάρξει συνέχεια στο άμεσο μέλλον, τόσο στη 2η ΥΠΕ όσο και στο Υπουργείο Υγείας.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 η εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων στο πλοίο Blue Star Διαγόρας, στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν μία πραγματικά όμορφη γιορτή την οποία τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί συντοπίτες μας καθώς και συμπατριώτες από τα Δωδεκάνησα, γεμίζοντας ασφυκτικά την καλαίσθητη αίθουσα του πλοίου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμμετοχή των αδελφών μας από την Κάσο.

Τη γιορτή μας παιάνισε εξαιρετικά η Νέα Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πειραιά υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Παναγιώτη Λυκούδη, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο εορταστικό ηχόχρωμα.

Η εκδήλωσε περιελάμβανε πλήρες μενού με γευστικά εδέσματα ενώ μέσα από τη λαχειοφόρο αγορά δόθηκαν όμορφα δώρα σε 65 τυχερούς!

Το παιδικό συγκρότημα της Αδελφότητας Ολυμπιτών Καρπάθου «Η Δήμητρα» συγκίνησε το κοινό τραγουδώντας καρπάθικα κάλαντα και τραγούδια, πλαισιωμένο από παιδιά και νέους από τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου, ενώ ο Όμιλος Καρπαθίων Νέων εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους με το χορευτικό του συγκρότημα! Την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε, όπως πάντα, ο ταμίας του ΔΣ του ΣΑΚ κ. Γιώργος Αναστασιάδης.

Το φλουρί, προσφορά της εταιρείας Λαλαούνη, κέρδισε η κα Τζένη Κρεμαστινού, Ιατρός, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, σύζυγος του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού Δωδεκανήσου Καθηγητού κ. Δημήτρη Κρεμαστινού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν 4 γυναίκες της Καρπάθου οι οποίες με το έργο τους, η καθεμιά στον τομέα της, έχουν τιμήσει το νησί μας και έχουν προσφέρει πολλά στην Καρπαθιακή Παροικία. Αλφαβητικά:

 • Η κυρία Καλλιρρόη Γ. Γεωργίου-Μανωλάκη, εκδότρια της Εφημερίδας «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ» για τη συμβολή της στην ενημέρωση των Καρπαθίων και τη μακρόχρονη προβολή της Καρπάθου. Την κα Γεωργίου-Μανωλάκη προσφώνησε η Εκπαιδευτικός και Λογοτέχνιδα κα Σοφία Παράσχου-Χατζηδημητρίου.
 • Η κυρία Λη Μηναΐδη, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (OWHC) για τη εν γένει συμβολή της στη διεθνή προβολή της Ελλάδας και των Δωδεκανήσων. Την κα Μηναΐδη προσφώνησε η Υπεύθυνη Ενημέρωσης, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Κοινωνικής Δικτύωσης του ΣΑΚ κα Καλλιόπη Χατζηδάκη.
 • Η κυρία Φωτεινή Παζαρτζή, Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αναγνώριση του επιστημονικού της έργου. Την κα Παζαρτζή προσφώνησε η κυρία Μαρία Πιπέρη, Ακτινοθεραπεύτρια.
 • Η κυρία Φραγκίσκη Σταυράκη, πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων, Λογοτέχνιδα και Φιλόλογος, για τη μεγάλη προσφορά της στην Καρπαθιακή Παροικία. Την κα Σταυράκη προσφώνησε το Μέλος Δ.Σ. του ΣΑΚ και Έφορος Καρπαθιακής Εστίας κα Ειρήνη Μίτσελ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΚ Καθηγητής κ. Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός εξήρε στο χαιρετισμό του την πολυπληθή παρουσία των Καρπαθίων και συμπατριωτών Δωδεκανησίων στη γιορτή, την αναγκαιότητα ανταλλαγής ευχών στις αρχές κάθε χρόνου μέσα σε μία ζεστή πατριωτική ατμόσφαιρα, τη σπουδαιότητα συμμετοχής στις παγκαρπαθιακές εκδηλώσεις του ΣΑΚ οι οποίες ενισχύουν τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Καρπαθιακής Παροικίας, καθώς και τη συμβολή όλων των μελών του ΔΣ του ΣΑΚ στη διοργάνωση, την παρουσίαση (κ. Κοσμάς Σακέλλης, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΑΚ, κα Πένυ Νικητιάδου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών του ΣΑΚ και κα Καλλιόπη Χατζηδάκη, Υπεύθυνη Ενημέρωσης, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας & Κοινωνικής Δικτύωσης του ΣΑΚ) και τη συλλογή των δώρων για τη λαχειοφόρο αγορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων θα ήθελε να απευθύνει θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης, για την παρουσία τους στη γιορτή, αλλά και για την αδιάλειπτη στήριξή τους στο έργο του ΣΑΚ:

 • Στον εκλεκτό συμπατριώτη κ. Μιχάλη Σακέλλη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Blue Star Ferries, για τη διάθεση του πλοίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ της BLUE STAR FERRIES, της ναυτιλιακής εταιρείας που με τα δρομολόγιά της ενώνει το νησί μας με την ηπειρωτική χώρα
 • Στο Δήμαρχο Πειραιά, κ. Ιωάννη Μώραλη, για τη διάθεση της Νέας Φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κ. Παναγιώτη Λυκούδη
 • Στους μουσικούς Νίκο Κοντονικόλα (τσαμπούνα), Ανδρέα Φασάκη (λύρα), Γιώργο Αναστασιάδη (λύρα-λαούτο), Μηνά Μιχαηλίδη (λαούτο), οι οποίοι αφιλοκερδώς έπαιξαν μουσική και τραγούδησαν προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης
 • Στο ευγενικό προσωπικό του πλοίου που κατέβαλε τα μέγιστα για την άριστη και ευγενική εξυπηρέτηση του κόσμου
 • Στους συμπατριώτες, τις εταιρείες και όσους προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά
 • Σε όλους όσοι τίμησαν τη γιορτή μας:
 • Τον κ. Θεόδωρο Δρίτσα, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Α΄ Πειραιά και Νήσων, τ. Υπουργό
 • Τον κ. Δημήτριο Γάκη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δωδεκανήσου
 • Την κα Γεωργία Γεννιά, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Πειραιά και Νήσων
 • Την κα Ελένη Σταματάκη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Πειραιά και Νήσων
 • Τον κ. Κώστα Κατσαφάδο, Βουλευτή ΝΔ Α΄ Πειραιά και Νήσων
 • Τον κ. Ιωάννη Τραγάκη, Βουλευτή ΝΔ Β΄ Πειραιά
 • Τον κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, τ. Υπουργό, Πρόεδρος Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω
 • Τον κ. Σπύρο Φλογαΐτη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, τ. Υπουργό
 • Τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, τ. Βουλευτή
 • Την κα Αγγελική Λεβέντη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, Περιφέρειας Αττικής
 • Τον κ. Βάσο Μηναΐδη, Επίτιμο Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος
 • Την κα Τζένη Κρεμαστινού, Ιατρό-Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα της γιορτής η οποία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι με τραγούδια και χορούς της ιδιαίτερης πατρίδας μας, με τους χορευτές να παρασύρουν στο κέφι όλους τους παρευρισκομένους!

 

  

  

    

 

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων σας προσκαλεί στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 στο πλοίο Blue Star Διαγόρας, στο λιμάνι του Πειραιά, Πύλη Ε2. 

Ελάτε να γιορτάσουμε την έλευση του νέου χρόνου, να ανταλλάξουμε ζεστές ευχές και να περάσουμε όμορφα παρέα με ζωντανή μουσική, κάλαντα, τραγούδια και χορούς της Καρπάθου! Η καθιερωμένη ετήσια εορτή μας θα περιλαμβάνει, όπως πάντα, πλήρες μενού και πολλές εκπλήξεις!

Την εκδήλωσή μας θα παιανίσει η Νέα Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού κ. Ιωάννη-Σέργιου Μαγιάτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν για την προσφορά τους 4 γυναίκες της Καρπάθου που έχουν διακριθεί η καθεμιά στον τομέα της.

Η κα Καλλιρρόη Γ. Γεωργίου-Μανωλάκη, Εκδότρια της «Καρπαθιακής»,

Η κα Λη Μηναΐδη, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς,

Η κα Φωτεινή Παζαρτζή, Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και

Η κα Φραγκίσκη Σταυράκη, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων, Λογοτέχνιδα και Φιλόλογος.

Για προσκλήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.:

Μαρία Διακογιάννη-Χατζηδημητρίου: 6976680514

Ιωάννη Χριστοδουλάκη: 6937003755

Κομνηνό Σακέλλη: 6946129600 – 6937235403

Γιώργο Αναστασιάδη: 6974458118

Πόπη Χατζηδάκη: 6945017855 – 6972267033

Αγαπητοί μας συμπατριώτες και φίλοι της Καρπάθου,

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρπαθίων σας εύχεται από καρδιάς Καλές Γιορτές με Υγεία, Αγάπη και Χαμόγελα!