Ο Γλωσσικός Άτλαντας Δωδεκανήσου είναι η νέα έκδοση του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και αποτελεί μια μοναδική μελέτη για τη νεοελληνική γλώσσα και τις διαλέκτους της.

Οι γλωσσικοί άτλαντες είναι χρησιμότατα εργαλεία για τη μελέτη των διαλεκτικών φαινομένων μιας γλώσσας ή μιας περιοχής, αφού καταγράφουν με ακρίβεια γλωσσικούς τύπους και τη γεωγραφική κατανομή τους. Δυστυχώς, είναι σχεδόν άγνωστοι στην ελληνική πραγματικότητα.

Στον Γλωσσικό Άτλαντα Δωδεκανήσου ο Κωνσταντίνος Μηνάς παρουσιάζει σε 343 έγχρωμους χάρτες ένα σύνολο 44 φωνολογικών, 49 μορφολογικών, 4 συντακτικών και 246 λεξιλογικών φαινομένων, με βάση τις απαντήσεις που έλαβε από πληροφορητές προερχόμενους από 51 νησιά ή τοποθεσίες των Δωδεκανήσων.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, συμπατριώτης μας Κωνσταντίνος Μηνάς, είναι γλωσσολόγος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πολύ σημαντική προσφορά, μεταξύ άλλων, στη μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιαίτερα των δωδεκανησιακών ιδιωμάτων.

Τον συγχαίρουμε ολόθερμα για το σπουδαίο αυτό και δύσκολο έργο το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να λείπει από τη βιβλιοθήκη των Καρπαθίων και Δωδεκανησίων συμπατριωτών μας.

Αν θέλετε να το προμηθευθείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη  Γραμματεία του Ινστιτούτου στο 2310 997128 ή στο email: ins@phil.auth.gr