ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας, στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου,

                                                               Του Δ η μ η τ ρ ί ο υ    Κ ρ ε μ α σ  τ  ι ν ο ύ,

Διαπρεπούς Δωδεκανήσιου καθηγητού Ιατρού και πολιτικού, εκφράζει την οδύνην των μελών της Εταιρείας με αισθήματα θλίψης και περίσκεψης.

Υπήρξε αναμορφωτής των Μονάδων Υγείας των νησιών μας και θεμελιωτής νέων δράσεων Ασφάλειας Υγείας και Περίθαλψης.

Υπήρξε φλογερός Πατριώτης,

Ως Συμπατριώτης, δεν ξεχνούμε ότι ήταν πάντοτε δίπλα μας και του οφείλουμε ….

 

Αθήνα , 9 Μαΐου 2020

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ε μ μ α ν ο υ ή λ   Ι α κ .  Γ ρ ύ λ λ η ς

Πρόεδρος