ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Θέμα: “ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ”

To Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας, μας ενημερώνει ότι ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Θεμ . Νισύριος γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης ενός (1) ειδικού συνεργάτη Δημάρχου, πτυχιούχου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, με ειδίκευση στα θέματα τουρισμού, προβολής και διαφήμισης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπάθου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 22453 60127. Επίσης, το κείμενο της γνωστοποίησης μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου www.karpathos.gr.