ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υψηλάντου 143-145, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  ΤΗΛ. 6981156333

Email: yianfrag@otenet.gr

Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2019

 

Προς: Γεν. Δνση Διοικ. Δικαιοσύνης

           Υπόψη: 1. κ. Ε. Κατσίγιαννη

  1. κ. Ε. Χασάνη

Κοιν: 1. Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα

  1. Βουλευτές Δωδεκανήσου
  2. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
  3. Δήμοι Δωδεκανήσου
  4. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.
  5. Εταιρεία ΟΡΙΟ
  6. ΜΜΕ

Θέμα: «Υποστελέχωση Υποθηκοφυλακείων  σε νησιά της Δωδεκανήσου»

Αξιότιμες κυρίες,

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας, για να ζητήσουμε τη συνδρομή σας σε ένα σοβαρότατο μακροχρόνιο πρόβλημα, που δυστυχώς δημιούργησε πολλές καθυστερήσεις στη μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής δηλώσεων  για τα δικαιώματα στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Είμαστε βέβαιοι ότι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου σας, έχει τα στοιχεία προσωπικού Υποθηκοφυλακείων τόσο της Δωδεκανήσου, όσο και της λοιπής χώρας. Δυστυχώς όμως, η ελλιπέστατη στελέχωση των Υποθηκοφυλακείων στα απομακρυσμένα νησιά της Δωδεκανήσου,  σε συνδυασμό  με την ανυπαρξία ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους εν λόγω χώρους,  αναδεικνύει για άλλη μια φορά, το γεγονός ότι η   νησιωτικότητα δεν έχει ληφθεί υπόψη,  που έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο οι απανταχού Δωδεκανήσιοι στις συναλλαγές τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη  όλα τα παραπάνω αναφερόμενα,  αναμένουμε τα σχόλια σας και την  θετική σας ανταπόκριση για την επίλυση κατά το δυνατό, των υφιστάμενων προβλημάτων.

                     

Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

 

 Γιάννης Φραγκούλης          Σοφία Ηρακλείδου