ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υψηλάντου 143-145, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – τηλ 69781156333

Email: yianfrag@otenet.gr

 

Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

 

          

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας,

συνήλθε εκτάκτως, επειδή πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα

του αιφνιδίου θανάτου της

 

ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑΖΟΥΛΗ

 

Ροδίτισσας με ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά,

αντάξια της οικογενειακής της παράδοσης, αδελφή του Σταμάτη Καζούλη

και κόρη του αείμνηστου Δημάρχου Ροδίων Αθανασίου Καζούλη

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν  α

 

  1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
  2. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στα Παροικιακά Έντυπα

 

 

Πειραιάς, 24 Σεπτεμβρίου 2019

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο