Κάσος, 23 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αποδοχή της πρότασης της Κάσου για συμμετοχή στο πρόγραμμα για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά μας»

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά μας ενέκρινε την πρόταση που υπέβαλε η   «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»  σε συνεργασία με τον Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου για συμμετοχή  στο πρόγραμμά της.

Ήδη άρχισαν τακτικές συνομιλίες μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Στο άμεσο μέλλον, προγραμματίζεται επίσκεψη εκπροσώπου της ΕΕ στην Κάσο, για να υπάρξει πληρέστερη καταγραφή δεδομένων, που απαιτούνται για τη σύνταξη σχετικής μελέτης.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η θετική ανταπόκριση της ΕΕ μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην Κάσο κυριολεκτικά να περάσει σε μια άλλη εποχή, αξιοποιώντας την ηλιακή και την αιολική ενέργεια,  ώστε να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή της «ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ»