Ξεκίνησε η κατασκευή των βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου και ΕΠΑΛ, μετά την ολοκλήρωση της προμήθειάς τους από τον Δήμο Καρπάθου και εν αναμονή της παραλαβής τους.