Καρπαθιακή Ηχώ

Κατά διαστήματα ο Σύλλογος δραστηριοποιείται σέ διάφορες εκδόσεις (βιβλία, ημερολόγια, κασσέτες, cd, dvd κ.λ.π.). Ομως σέ τακτική βάση εκδίδει σήμερα ένα τριμηνιαίο περιοδικό τήν «ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ», συνέχεια τής ομότιτλης μηνιαίας εφημερίδας πού έχει ιστορία από τά μέσα τής δεκαετίας τού 1950 (λεπτομέρειες προσεχώς). Είναι ιδιοκτησία τού Συλλόγου, εκδότης ο εκάστοτε Πρόεδρος Δ.Σ. κάί Διευθύνεται από τόν εκάστοτε Υπεύθυνο Τύπου Δ.Σ. πού έχει καί τήν εποπτεία τής εκάστοτε Συντακτικής Επιτροπής (διετής θητεία).