ΙΣΤΟΡΙΑ   -   Σ.Α.Κ.   -   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 (Α) ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ

 

                                                   

Ο Νικόλαος Γεω. Μαστρομηνάς, έχει θητεία στό Δ.Σ. τού Συλλόγου πάνω από 30 χρόνια, Τά τελευταία 20 περίπου, ως Πρόεδρος. Επίσης θήτεισε σάν πρόεδρος καί στήν "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΒΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ", Πέραν τού συγγραφικού του έργου σάν Εκπαιδευτικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., στή Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΣΕΛΕΤΕ, ΚΕΤΕ κ.α.), έχει επίσης γράψει αφιλοκερδώς βιβλία γιά τούς Συλλόγους μας όπως: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ (1985),  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (1987), ΒΙΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ (1995), ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΜΕΝΕΔΙΑΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (2002), κ.α.. Η παραπάνω "ιστορία" τού "ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ" πού επιμελήθηκε & μάς προσέφερε γιά τήν σελίδα μας, είναι μία περίληψη τού βιβλίου του.

(Β) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ